TRXC Timing
Potosi XC Invitational
October 8, 2021
MAAA Girls MAAA Boys Varsity Boys Varsity Girls JV Girls JV Boys MS Girls MS Boys
October 10, 2020
MAAA Girls MAAA Boys Varsity Boys Varsity Girls JV Girls JV Boys MS Girls MS Boys
October 12, 2019
MAAA Girls MAAA Boys Overall Boys Overall Girls  JV Girls JV Boys MS  Girls MS Boys